Den 15 mars startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden där 16 doktorander ska bidra till industriell teknikutveckling på tolv företag. Jönköping University medverkar som ett av fem lärosäten i Smart Industry Sweden.

– Forskningen inom Smart Industry Sweden ligger verkligen i framkant och kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för de medverkande företagen, säger Jenny Bäckstrand, lokal projektledare för Smart Industry Sweden på JU.

  Företagen i Smart Industry Sweden får inte bara tillgång till forskningsresultaten från en eller flera doktorander, utan till all forskning som görs inom företagsforskarskolan.

  – Företagen får på så vis del av heltäckande kompetens och jag är helt övertygad om att viktiga kunskapsutbyten kommer att ske dem emellan, säger Peter Thorvald, föreståndare för Smart Industry Sweden.

  Jönköpingsföretaget ITAB som utvecklar och producerar kassasystem för detaljhandelsmarknaden gick med i Smart Industry Sweden för att växa på marknaden.

  – Jag ser fram emot att ligga i teknikens framkant, säger Tobias Pettersson, ITAB:s doktorand inom Smart Industry Sweden och som kopplas till JU och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

  ITAB hoppas genom Smart Industry Sweden bredda sitt kontaktnät inom såväl näringslivet som akademin. Även företagen Haglund Industri och Siemens Energy har en doktorand inom forskarskolan knuten till JU och JTH.

  Den 15 mars samlas alla involverade i Smart Industry Sweden för en digital kickoff.

  Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

  Presskontakt:

  Sophie Liljefal

  Telefon:

  Mobil:

  073- 910 17 53