Cecilia Magnusson Sjöberg, 42, professor i rättsinformatik vid Stockholms
universitet, har i hård konkurens fått Kungl. Vetenskapsakademiens särskilda forskartjänst i
rättsvetenskap. I hennes forskning utnyttjas modern informationsteknik för
juridiska tillämpningar. Tjänsten är på fem år och hon tillträder tjänsten troligen kring årsskiftet 2002/2003.
Närmare information på
www.kva.se/KVA_Root/swe/_news/detail.asp?NewsId=114 eller www.juridicum.su.se/jurweb/Aktuellt/aindex.htm

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: