Gudrun Norstedt, forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, bidrar med ett kapitel i den nya antologin Samer i söder. Antologin vill lyfta fram de samer som äldre tid stadigvarande uppehöll sig i mellersta Skandinavien, då dessa sydliga samers historia har förblivit relativt okänd. Gudruns kapitel skildrar skogsrenskötselns speciella situation.

Den nya antologin Samer i söder vill lyfta fram historia om de samer som i äldre tid stadigvarande uppehöll sig i mellersta Skandinavien. I antologin presenteras ny forskning inom arkeologi, etnologi, historia och språkvetenskap rörande dessa sydliga samer. Várdduo-forskaren Gudrun Norstedt bidrar med kapitlet Det förlorade landet. Om skogsrenskötseln på de uppdelade markerna nedanför odlingsgränsen.

– Jag har skrivit om skogsrenskötselns villkor med Malå sameby som exempel. Skogsrenskötsel innebär att renarna betar i skogen hela året, till skillnad från fjällrenskötseln, där renarna betar på fjället om somrarna. Det innebär inte bara olika naturgivna förutsättningar utan även olika villkor i förhållande till andra intressenter.

– Detta är en följd av två stora myndighetsprocesser i slutet av 1800-talet: avvittringen, genom vilken hemmansägarnas skogsmarker skildes från statens, och odlingsgränsen, som var avsedd att skapa ett område i väster där renskötselns intressen skulle ha företräde. Skogsrenskötseln utövas huvudsakligen nedanför odlingsgränsen, där stora områden blev privatägda genom avvittringen. Här försöker jag förklara vad det innebär i praktiken.

I antologin presenteras ny och tvärvetenskaplig forskning om samer som i äldre tid uppehöll sig nedanför lappmarksgränsen, i mellersta Skandinavien.

Gudrun berättar att hennes bidrag skiljer sig från de övriga genom att det handlar om samer ovanför lappmarksgränsen. Men lägger till att även skogssamerna är en grupp som inte uppmärksammas lika mycket som fjällsamerna, de som har sina renar i fjällen på somrarna, och att i det avseendet liknar de samerna nedanför lappmarksgränsen.

– Antologin som helhet är viktig för att den presenterar forskning om mindre kända samiska grupper. Kapitlet som jag skrivit belyser skogsrenskötselns speciella situation. Tidigare har skogsrenskötseln inte uppmärksammats så mycket inom forskningen så jag hoppas och tror att min text kan bidra till ökad kunskap.

Läs mer om boken Samer i söder

Kontakt: Gudrun Norstedt

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 37 000 studenter och 4 700 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23