Vid försök med rÄttor upptÀcktes att rÄttor med en mycket lÄg nivÄ av
signalsubstansen serotonin (signalsubstanser överför information mellan
nervceller) i hjÀrnan Àr mer 2impulsiva2 och aggressiva jÀmfört med djur som
har en normal nivÄ av serotonin. MÄnga tidigare studier har visat ett
liknande samband mellan lÄg funktion av serotonin i hjÀrnan och impulsivt
och aggressivt beteende hos mÀnniska.

Det Àr kÀnt sedan lÀnge att naloxon motverkar effekten av morfin. De nu
aktuella resultaten visar dock att naloxonet motverkar effekten av
signal-substansen GABA i hjÀrnan. Detta Àr intressant eftersom alkohol och
sÄ kallade bensodiazepiner (lugnande medel) kan utlösa impulsivt och
aggressivt beteende genom att förstÀrka GABA:s effekter. Studien visar ocksÄ
att hormonet testosteron stimulerar impulsivt beteende hos rÄtta, sannolikt
genom att förstÀrka GABA:s effekter pÄ 2impulsivt2 beteende.

Kliniska studier Àr önskvÀrda för att undersöka om naloxon, eller den
kemiskt nÀrbeslÀktade substansen naltrexon, har positiva effekter vid
behandling av patienter med dÄlig impulskon-troll. Naltrexon (Revia) anvÀnds
idag som lÀkemedel vid alkoholberoende.

Avhandlingens resultat visar ocksÄ pÄ att lÀkemedel som motverkar effekten
av testosteron kan ha gynnsamma effekter vid behandling av patienter med
impulsivt beteende. Nya farmakologiska behandlingsalternativ vid dÄlig
impulskontroll Àr nödvÀndiga, eftersom de lÀkemedel som anvÀnds idag inte
alltid Àr effektiva (t ex vissa antidepressiva, exempelvis 2Prozac2).

Leg lÀkare Anders Svensson, tel 031-342 10 00, fax 031-773 32 84,
e-post anders@dynam-it.com
Handledare: Professor Jörgen Engel och Universitetslektor Bo Söderpalm
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
Institutionen för fysiologi och farmakologi, avd för farmakologi
Avhandlingens titel: 2Disinhibitory and aggressive behavior in the rat;
neuro-humoral mechanisms2
Avhandlingen försvaras onsdagen den 13 december 2000 klockan 13 i
farmakologiska avdelningens
förelÀsningssal Ragnar Sandberg, vid Göteborgs universitet.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851