Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

I det första häftet av RJ:s årsbox 2020 presenterar Håkan Forsell en ny epokindelning av den moderna stadens utveckling. Det är stadens föränderlighet som ligger till grund för analysen. Staden är både planerad och tillfällig.

Enligt FN kommer närmare 70 procent av jordens befolkning att leva i städer år 2050. Antalet megastäder kommer att växa – men också mindre metropoler förväntas öka sin befolkning. Men staden innebär i sig en rad utmaningar som inte bara är ekologiska. Är det lämpligt att bo så tätt ihop? Vad innebär det? Stadens drar dessutom till sig våld. Så hur ska framtidens städer planeras och se ut? Och varför dras vi till städerna? Vilka behov fyller de?

I RJ:s årsbox 2020 försöker ett antal forskare att svara på de frågorna och några till. Först ut är alltså stadshistorikern Håkan Forsell som gör en resa i den moderna stadens historia. För även om staden tycks stå pall, är den en plats i ständig rörelse och förändring.

Häftet kan laddas ner från rj.se och köpas i bokhandeln.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se