Ny forskning från Mälardalens högskola visar att det går att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering.

– Egentligen är det ganska enkelt, men man måste ha vissa principer att gå efter. Det handlar bland annat om att inte skapa ett rum för en viss typ av lek, som bygghörnan eller köksavdelningen, rummet ska istället vara så flexibelt att barnen själva kan bestämma vad som ska hända där. Och de måste kunna blanda, säger Mia Heikkilä, docent i pedagogik vid MDH.

98 procent av landets femåringar finns i förskolan och ett av de viktigaste uppdragen där är att hjälpa barnen att utvecklas genom leken. Samtidigt riskerar förskolornas inomhusmiljöer att befästa olika maktordningar.

– Det är ett komplext område, maktstrukturer och hur de bildas är inte resultatet av bara en eller två saker. På förskolan handlar det om vilka lekar som leks var, vilka lekar som har högre status, vilka som får vara med, varför, vilken ålder och så vidare, säger Mia Heikkilä.

Att titta på lekmiljön är ett sätt att komma åt och ”bygga bort” maktstrukturerna. Dock kräver detta organisering med större flexibilitet då en del regler bidrar till att vissa barn bara leker på ett och samma ställe.

– Jag skulle vilja utmana regler som att duplot inte får lämna rummet eller att klossar bara får vara på en viss plats. Den typen av principer tenderar att göra att det inte blir så bra, säger Mia Heikkilä.

Konferens om forskningsresultat

Den 30 augusti hålls en konferens vid MDH i Västeråom nytänkande kring (om)byggnad av förskolors rum för mer inkluderande lek och lärande. Vid konferensen presenteras resultaten från det treåriga projektet Normativa rum, där forskare, arkitekter och förskolor i Västerås stad tillsammans utvecklat förskolans inomhusrum. Projektet har särskilt fokus på normer, genus och ålder. Konferensen berör barns inflytande, demokrati, rummens utformning generellt, hur möbler och leksaker spelar roll och hur normer skapas i rum.

Medverkande:

Mia Heikkilä, docent och forskningsledare i pedagogik med inriktning mot förskolan

Jennie Schaeffer Fil. Dr. forskare och tidigare lektor i informationsdesign på Mälardalens högskola, numera länsmuseichef på Västmanlands läns museum

Karin Saler, arkitekt som bland annat arbetat med att rita för byggnation och ombyggnation av förskolor

Anne Lillvist Fil. Dr i psykologi och docent i pedagogik vid Örebro Universitet och Mälardalens högskola

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet inom inkluderande innovation och organisation

Mer information

På MDH:s webbplats: Att skapa lekmiljöer fria från normer

På projektets webbplats: Normmedvetna rum

Konferensen ”Nu vill jag leka i alla rum” hålls på MDH i Västerås den 30 augusti: MDH kalender ”Leka i alla rum”

Kontakt

Mia Heikkilä, projektledare och pedagogikforskare, tfn: +46 707-156 126 , e-post: mia.heikkila@mdh.se

Johanna Olofsson, kommunikatör, tfn: +46 736-621 760, e-post: johanna.olofsson@mdh.se

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Presskontakt:

Sofia Norling

Telefon:

021-10 13 25

Mobil: