Skogforsk har genom simulering utvärderat en ny, effektiv drivarmodell med automatisk lastning. Virket upparbetas i en vagga på sidan om lastbäraren och medan drivarens förare avverkar nästa träd lastas maskinen från vaggan.
– Studien indikerar att tekniken kan sänka kostnaderna med ca 10-15% jämfört med det traditionella tvåmaskinsystemet, säger Sten-Gunnar Skutin på Skogforsk.
När drivarens förare kan fokusera på avverkningen och virket upparbetas på enklaste sätt utan att virket behöver positioneras i lastbäraren blir lastningen närmast gratis – det är i alla fall hypotesen. Drivaren möjliggör även ett nytt effektivare arbetssätt, där man kör närmare träden och minskar kranarbetet.
FAKTA
Skogforsk har utvärderat maskinkonceptet i dialog med konstruktörerna Torsten Persson och Sven-Åke Gustavsson på Green Carrier System AB.
Indata bygger på tidsstudier med data från existerande arbetsmoment. till exempel kran ut, positionering av aggregatet, fällning och upparbetning. Forskarna har dessutom gjort tidsbedömningar av helt nya moment. Alla data har sedan satts samman till ett komplett maskinsystem i en simuleringsmiljö.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: