Regeringen har beslutat att utse Olle Norberg till ny föreståndare för Institutet för rymdfysik (IRF). Institutet arbetar huvudsakligen med grundforskning och högre utbildning.

Olle Norberg, bördig från Kiruna, har varit chef för Esrange Space Center, generaldirektör för Rymdstyrelsen och fram till den 31 augusti i år, vicerektor för rymd vid Luleå tekniska universitet. Han började sin karriär som doktorand, projektledare och disputerad forskare vid IRF:s huvudkontor i Kiruna under åren 1989-2001.

Svensk rymdforskning håller en mycket hög internationell nivå, till stor del tack vare IRF. Jag ser fram emot att återvända till IRF för att tillsammans med alla medarbetare ytterligare stärka institutets framgångsrika verksamhet”, säger Olle Norberg.

IRF grundades 1957 och är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Institutet arbetar med olika typer av rymdobservatorieverksamhet i den övre atmosfären och rymden genom mätningar på plats. Just nu studerar mätinstrument från institutet jorden, solen, Mars och månen. IRF har instrument på väg till Merkurius och snart även till Jupiter och tre av dess isiga månar.

Olle Norberg tillträder sin nya tjänst efter professor Stas Barabash den 1 september 2021.

Olle är en person som förstår IRF:s unika arbetskultur och organisationsform vilket är viktigt för en framgångsrik organisation. Jag är säker på att IRF under Olles ledning fortsatt kommer att vara ett Europaledande rymdforskningsinstitut”, säger professor Stas Barabash.

Kontakt:
Annelie Klint Nilsson, Informatör och presskontakt, Institutet för rymdfysik
0980- 790 76, annelie@irf.se

Regeringens pressmeddelande

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt jorden, solen och Mars. Dessutom har IRF ett instrument på baksidan av månen, instrument på väg till Merkurius och snart också till Jupiter och tre av dess isiga månar. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*   *       *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.