Genom att använda tvärvetenskapliga metoder har ett unikt sätt att beskriva ytor tagits fram. Ytorna undersöks med relativt enkla instrument och resultaten från undersökningarna används sedan i s.k. fraktalberäkningar. Den här metoden förenklar limprocessen samtidigt som undersökningarna blir billigare.

Margareta Groth har arbetat med ytor på rostfritt stål som preparerats med mekaniska rengöringsmetoder, som är både billigare och mer miljövänligare än kemiska rengöringsmetoder.

Forskningen har tagit Margareta Groth till Imperial College i London. Där arbetade hon under 1999 tillsammans med en av världens främsta forskargrupper inom limforskning. Forskningen var inriktad på speciella provningsmetoder för att mäta styrkan hos limfogar.

Margaretha är uppvuxen i Luleå och hon har varit en av deltagarna i den första kvinnliga forskarskolan vid Luleå tekniska universitet.

Disputationen äger rum fredagen den 23 februari kl 10.00 i E-huset, sal 246. Opponent är Dr. Hans Groth, Avesta-Polarit.

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: