2001-04-10
Ny konvention om radioaktivt avfall
Den internationella konventionen om sÀkerheten vid hantering av anvÀnt kÀrnbrÀnsle och om sÀkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att trÀda i kraft i juni 2001. Konventionen omfattar bl a skydd mot strÄlning, olycksberedskap och slutförvaring av kasserade slutna strÄlkÀllor.

Internationella atomenergiorganet i Wien – IAEA – har meddelat att Konventionen om sĂ€kerheten vid hantering av anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle och om sĂ€kerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att trĂ€da i kraft den 18 juni 2001. Idag har 25 stater bitrĂ€tt konventionen bl a Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Den svenska texten Äterfinns i Regeringens proposition 1997/98:145 bilaga 59. MÄlet för avfallskonventionen som de beskrivs artikel 1:

– att uppnĂ„ och vidmakthĂ„lla en hög sĂ€kerhetsnivĂ„ avseende hantering av anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle och radioaktivt avfall över hela vĂ€rlden genom att förstĂ€rka nationella Ă„tgĂ€rder och internationellt samarbete innefattande, dĂ€r sĂ„ Ă€r lĂ€mpligt, sĂ€kerhetsanknutet tekniskt samarbete,

– att sĂ€kerstĂ€lla att det, under alla faser av hantering av anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle och radioaktivt avfall, finns effektiva skydd mot möjliga faror sĂ„ att individer, samhĂ€lle och miljön skyddas frĂ„n skadliga verkningar av joniserande strĂ„lning, nu och i framtiden, pĂ„ ett sĂ„dant sĂ€tt att behoven och strĂ€vandena hos dagens generation tillgodoses, utan att Ă€ventyra möjligheten för kommande generationer att tillgodose sina behov och strĂ€vanden,

– att förhindra olyckor med skadliga strĂ„lningsverkningar, och att begrĂ€nsa deras skadeverkningar, om de Ă€ndĂ„ skulle intrĂ€ffa under nĂ„got skede av hanteringen av anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle eller radioaktivt avfall.

Konventionen skall enligt artikel 3 tillÀmpas pÄ sÀkerheten vid hantering av anvÀnt kÀrnbrÀnsle som hÀrrör frÄn driften av civila kÀrnkraftsreaktorer och vid hantering av radioaktivt avfall frÄn civil anvÀndning. Den skall inte tillÀmpas pÄ avfall som innehÄller endast naturligt radioaktiva Àmnen och som inte hÀrrör frÄn kÀrnbrÀnslet kretslopp sÄvida det inte Àr frÄga om en kasserad sluten strÄlkÀlla eller har förklarats utgöra radioaktivt avfall i enlighet med syftena i konventionen. AnvÀnt kÀrnbrÀnsle som förvaras pÄ upparbetningsanlÀggningar som ett led i upparbetningsaktivitet, omfattas inte av konventionen, sÄvida inte den fördragsslutande parten förklarar att upparbetning utgör en en del av hanteringen av anvÀnt kÀrnbrÀnsle.

Konventionen skall inte tillÀmpas pÄ sÀkerheten vid hantering av anvÀnt kÀrnbrÀnsle eller radioaktivt avfall inom militÀra och eller försvarsinriktade program, sÄvida det inte har förklarats utgöra anvÀnt kÀrnbrÀnsle eller radioaktivt avfall i enlighet med syftena med denna konvention av den fördragsslutande parten. Emellertid skall denna konvention tillÀmpas pÄ sÀkerheten vid hantering av anvÀnt kÀrnbrÀnsle eller radioaktivt avfall frÄn militÀra eller försvarsinriktade program, om och nÀr sÄdana material slutgiltigt har överförts till och hanteras inom uteslutande civila program.

Av sÀrskilt intresse för SSI Àr de bestÀmmelser som Äterges i artikel 24 om strÄlskydd under drift av anlÀggningar (de ansluter sig till ICRP:s senaste strÄlskyddsrekommendationer) och artikel 25 om olycksberedskap. Enligt artikel 28 omfattas Àven kasserade slutna strÄlkÀllor av konventionen.

Upplysningar: Docent Carl-Magnus Larsson, Tel 08-7297100

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: