Sedan 2001 har Mälardalens högskola rätt att utbilda och examinera forskare inom vetenskapsområdet teknik – och detta är högskolans första disputation någonsin.

Digitala filter är vanligt förekommande i dagens elektroniska system. De används för att undertrycka oönskade signaler. En typisk applikation där tekniken används är mobiltelefoni.

Digitala filter byggda i hårdvara består av tre grundblock: adderare, multiplicerare och minnen. Grundblocken kan kombineras ihop på olika sätt för att ge olika digitala filterstrukturer. Strukturerna har olika egenskaper exempelvis när det gäller effektförbrukning och beräkningshastighet.

I Johnny Holmbergs avhandling analyseras en speciell digital filterstruktur: ”LDI/LDD lattice filter”. Den uppfanns på 70-talet och har visat sig vara väl anpassad för lågeffekttillämpningar eftersom den bara kräver liten hårdvara, d.v.s. få grundblock.

Den första delen i avhandlingen behandlar designmetoder för filterstrukturen. En viktig aspekt i denna del är att designmetoden är så pass enkel att den kan användas i industrin.

I den andra delen jämförs strukturen mot andra befintliga filterstrukturer beträffande stabilitet, beräkningshastighet och effektförbrukning. Resultaten visar att i vissa tillämpningar ger troligtvis LDI/LDD-strukturen lägre effektförbrukning än de andra undersökta strukturerna. I den tredje delen presenteras olika sätt hur filterstrukturen kan realiseras i hårdvara, t ex i en mobiltelefon.

Låg effekt är en viktig egenskap, särskilt i portabla elektroniksystem som mobiltelefoner, men även för annan typ av integrerad elektronik. Denna tes återkommer ofta i Johnny Holmbergs avhandling.

Slutligen presenteras i avhandlingen en första studie där strukturen används vid olika adaptiva tillämpningar, d.v.s. filterkoefficienterna anpassas on-line efter ett optimeringskriterium.

==

Johnny Holmberg nås på tel 021-10 16 57 eller e-post: johnny.holmberg@mdh.se

==

Presskontakt:

Jessika Hedén

Telefon:

021-10 15 86

Mobil: