Många viktiga funktioner i kroppen utförs av cellmembranets proteiner.
Dessa proteiner är svåra att isolera och studera, eftersom de utanför
membranets miljö förlorar sin naturliga form och sina typiska egenskaper. Malin Ardhammar vid Institutionen för fysikalisk kemi har utvecklat en metod som gör det möjligt att direkt studera proteiner i membranmiljön och även bindning av läkemedelsmolekyler till sådana proteiner.

Den nya metoden bygger på linjärdikroism, som man får när planpolariserat ljus absorberas av delvis orienterade molekyler. Genom att mäta hur mycket ljus som absorberas med olika riktningar på det polariserade ljuset, kan man bestämma i vilken riktning molekylen helst orienterar. Malin Ardhammar har mätt molekylers orientering i förhållande till ett lipidmembran som liknar membranet i kroppens celler. Lipidmembranet utgör väggen i en så kallad liposom, en vattenfylld bubbla som flyter omkring i vatten på samma sätt som en såpbubbla svävar i luft. Om man låter vattnet strömma kring liposomen kommer den att sträckas ut lite i strömningsriktningen, och på så sätt kan molekyler i lipidmembranet studeras.

En viktig iakttagelse är att relativt små förändringar av en molekyls struktur kan leda till att den helt ändrar orientering i membranet. Denna balans är något man kan dra nytta av om man vill framställa en molekyl som ska sitta på ett särskilt sätt i ett membran, eller ett läkemedel som måste ta sig in i cellen genom cellväggen.

Avhandlingen ”Membrane Orientation Studies with Polarized Light
Spectroscopy” försvaras vid en offentlig disputation den 15 maj kl.
10.15 i sal KB, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

För mer information kontakta:
Malin Ardhammar, Institutionen för fysikalisk kemi, Chalmers,
tel 031-772 38 57
maar@phc.chalmers.se