Proteiner Àr mikroheterogena, dvs. molekylerna av ett och samma protein uppvisar ofta smÄ skillnader som kan vara biologiskt viktiga. Man har hittills saknat metoder för att enkelt och snabbt mÀta dessa skillnader i biologiska vÀtskor, nÀr proteinet föreligger i lÄg koncentration 

Maria Lönnberg beskriver i sin avhandling en nyutvecklad metod som pÄ mindre Àn 15 minuter mÀter denna mikroheterogenitet genom att kombinera sÄ kallad kromatografisk separation med immunoassay-detektion pÄ en liten yta. ProvvÀtskan fÄr flöda i ett tunt mikroporöst skikt, som innehÄller jonbytesgrupper eller affinitetsligander, dÀr proteinets isoformer separeras. Flödet leds dÀrefter till en mÀtzon dÀr bundna antikroppar specifikt fÄngar proteinet som ska mÀtas och dÀr förekomst av samma protein markeras med hjÀlp av tillsatta antikroppar mÀrkta med kolpartiklar. Den grÄskala man dÄ erhÄller kan kvantifieras med en konventionell scanner.

Denna metodik har anvÀnts för att kvantifiera vissa isoformer av transferrin, som Àr förhöjda efter en lÀngre tid av högt alkoholintag, och kan komma att ersÀtta existerande metoder som behöver en analystid pÄ 4-5 timmar. Dessa transferrin-isoformer saknar en eller bÄda av proteinets kolhydratstrukturer och uppvisar en laddning som skiljer sig frÄn den vanligast förekommande isoformen.

Det mikroporösa skiktet har mycket goda kromatografiska egenskaper och kan som jonbytare separera proteiner som skiljer sig Ät med enbart 0.1 pH enheter i isoelektrisk punkt. Den höga mÀtkÀnsligheten för detektion av kolpartiklar visar att en scanner Àr ett utmÀrkt mÀtinstrument för denna typ av immunoassay.

Kombinationen av kromatografi och immunoassay ger denna teknologi bl.a. möjlighet att kunna skilja sÄ kallat rekombinant EPO frÄn den kroppsegna formen, sÄ att man inför tÀvlingar kan avslöja rEPO doping. De nuvarande metoderna för analys av doping Àr tidskrÀvande och dyra och genom att anvÀnda den metod Maria Lönnberg varit med om att utveckla skulle man ha en snabb och kostnadseffektiv mÀtmetod som möjliggör utökad provtagning. 

Författare: Maria Lönnberg
Avhandlingens titel:
Institution: Centrum för ytbioteknik
Disputationen Àger rum fredagen den 26 april kl. 14.00 i förelÀsningssal B41, Uppsala biomedicinskt centrum, BMC.
Opponent Àr docent Carl M Magnusson, Karolinska institutet, Stockholm.
Vidare information: Maria Lönnberg, kan nÄs pÄ telefon 018-16 60 89 alt. 070-663 04 81 eller via e-post maria.lonnberg@pharmacia.com
Illustration ”Lonnberg.jpg” kan hĂ€mtas pĂ„ adress http://www.info.uu.se/pressmapp/ Bildtext ”Det mikroporösa skiktet innehĂ„ller jonbytande grupper för laddningsseparation och en linje med antikroppar som fĂ„ngar upp de separerade isoformerna”.
En illustrerande animering kan hÀmtas pÄ adress http://www.student.tdb.uu.se/~milo8581/maiia/start.htm

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96