Det kan vara livsavgörande att man tidigt kan följa upp hur spädbarn mår och bedöma risken för följdsjukdomar hos nyfödda barn som till exempel är mycket för tidigt födda eller har olika sjukdomar. En subjektiv skattning av hur spädbarnet suger ingår som en självklar del i en läkares bedömning. Ett barn som upplevs suga 2dåligt2 ger ifrån sig signaler om att det kanske inte mår bra.

Nu har en automatiserad, datorbaserad metod att mäta spädbarnets icke-nutritiva sugbeteende utvecklats. Metoden är riskfri, billig och enkel för både barn och undersökaren. Den kan bli ett värdefullt komplement i bedömningen av det lilla barnet eftersom den på ett säkert och nyansrikt sätt kan visa hur spädbarn suger på napp.

Genom att mäta sugbeteendet ges en objektiv beskrivning av de olika delarna i barnens sugmönster. Tack vare denna nya metod har sedan det nyfödda barnet kunnat studeras utifrån nya perspektiv i ett antal delstudier.

Förmågan att suga icke-nutritivt (d v s utan att få i sig någon form av vätska) är utvecklad, och går nu att mäta, redan hos barn födda mer än tre månader för tidigt. Hos för tidigt födda, välmående barn genomgår sedan sugbeteendet en successiv utveckling parallellt med barnets övriga mognad till att bli mer och mer likt beteendet hos barn som är födda i fullgången tid. Friska, fullgångna barn suger på napp med ett mycket karakteristiskt stabilt mönster. Barn vars mödrar erhållit Petidin (morfinliknande läkemedel) som smärtlindring i samband med förlossningsarbetet har ett mätbart förändrat sugmönster. Hos en grupp sjuka, för tidigt födda barn vilka senare utvecklat följdsjukdomar har också sugmönstret varit påverkat i nyföddhetsperioden.

Leg läkare Mia Hafström, tel 031-343 61 72 (arbete), 031–26 26 97 (hem),
fax 031–84 30 10, e-post mia.hafstrom@pediat.gu.se
Handledare: professor Ingemar Kjellmer, tel 031–343 46 30, fax 031–84 30 10,
e-post ingemar.kjellmer@pediat.gu.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för pediatrik.
Avhandlingens titel: Non-nutritive sucking in the neoante.
Avhandlingen försvaras fredagen den 8 december klockan 13.00 i föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus, SU/Östra

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851