Hur mycket energi tas egentligen till vara vid förbränning av hushållsavfall? Med en ny metod utvecklad vid Högskolan i Borås kan svinnet av energi minskas.

I energi- och värmekraftverk som använder hushållsavfall som råvara kommer inte all energi som finns i avfallet till nytta i form av värme och elektricitet. En stor mängd energi går faktiskt till spillo i förbränningsprocessen.

Doktoranden Eboh Francis Chinweuba har i sitt forskningsprojekt utvecklat en ny metod för att effektivisera processen och därmed möjliggöra ett större energiuttag.

– Metoden går ut på att beräkna det maximala energiutbytet vid förbränning av hushållsavfall i fast form. Jag har också introducerat en metod för att möjliggöra förbättringar i förbränningsprocessen samt räknat på kostnaderna på sikt utifrån olika metoder för effektiviseringsoptimering och utifrån befintlig teknik i anläggningen, berättar Eboh Francis Chinweuba.

Större träffsäkerhet

Metoderna har tagits fram utifrån statistiska beräkningar, datamodellering och simuleringar. Den nya beräkningsmodellen tar även hänsyn till sammansättningen av avfallet, vilket gör den här metoden mer träffsäker jämfört med andra metoder.

– I projektet kom vi fram till att vår metod för att uppskatta det totala energiinnehållet är överlägsen befintliga metoder där man enbart beräknar den energimängd som i dag tas tillvara. Metoden ger en mer realistisk beskrivning av de effektivitetsförändringar som är möjliga utifrån de begränsningar som vald metod har för att omvandla avfall till energi, förklarar han.

Identifiera förändringar för bästa effekt

Utifrån detta går det att identifiera vilka förändringar som är möjliga och vilka som inte är det för att uppnå bästa effekt.

Forskningsprojektet visar även att fjärrvärmenät är den form av processanläggningar för avfallshantering som är mest lönsam på sikt om man tittar på inkomster och produktionskostnader.

Forskningsprojektet svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål inom områdena energi, miljö, ekonomi, hållbara städer och samhällen samt infrastruktur.

Läs mer

Eboh Francis Chinweuba förvarade sin avhandling 15 november vid Högskolan i Borås.

Forskarprofil.

Avhandlingen: Efficiency Improvements in Waste-to-Energy Combustion Processes: Method Development and Evaluation (pdf)

Forskningsområde: Resursåtervinning

Huvudhandledare: Professor Tobias Richards

Kontakt för mer information:

Eboh Francis Chinweuba, e-post: eboh.francis_chinweuba@hb.se, mobil: 0727 662950

———————————–

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 748 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt:
Annie Andréasson
Telefon:
033-435 40 22
Mobil:
0708-174122
Epost:
annie.andreasson@hb.se
Presskontakt:
Anna Kjellsson
Telefon:
0734-61 20 01
Mobil:
033-435 4578
Epost:
anna.kjellsson@hb.se