Pessimismen när det gäller unga kriminella är utbredd. Återfall är vanliga. Trots att internationell forskning visar på effektiva behandlingsmetoder är det sällan som dessa kunskaper omsatts i praktisk behandling i Sverige. Men nu presenteras en ny behandlingsmodell som bygger på kunskap från internationell forskning och som med framgång har använts i arbetet med unga kriminella. Modellen har utarbetats av Martin Lardén, psykolog vid Sundbo ungdomshem i Fagersta.

Den 27 september är du välkommen att lyssna till Martin Lardén som berättar om innehållet i den nya behandlingsmodellen.

– Vilka problem har ungdomarna?
Vem är den unge våldsbrottslingen?

– En effektiv modell för behandling av unga kriminella
Vilka ingredienser innehåller en framgångsrik modell? Hur ska en bra terapeut vara?

– Resultat av den nya modellen
Vilka förändringar har den nya modellen medfört för ungdomarna och för behandlingsklimatet på institutionen?

Tid: Fredagen den 27 september kl 10–12
Plats: Klara konferens, Ferlinrummet, Vattug. 6 i Stockholm
Mer information: Pressekreterare Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42

Sundbo ungdomshem är ett av 34 ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse (SiS).
Till Sundbo kommer dels pojkar mellan 15 och 21 år som p g a kriminellt beteende/asocialt leverne omhändertagits enligt LVU, dels pojkar mellan 15 och 18 år, som dömts till sluten ungdomsvård för grova våldsbrott. På Sundbo arbetar man bland annat enligt kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningspsykologi.

Martin Lardén är psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Uppsala universitet. Sedan 1996 arbetar han på Sundbo ungdomshem. Den nya modellen är ett resultat av ett utvecklingsprojekt som finansierats av SiS.

Presskontakt:

Stefan Hell Fröding

Telefon:

08-453 40 56

Mobil:

070-605 5681