Sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens högskola är den enda utbildningen i världen som är beteendemedicinskt profilerad hela vägen – och inte bara innehåller enstaka kurser med beteendemedicin. I alla fall har vi inte hittat någon mer sådan utbildning, säger den nya professorn.
Som sjukgymnast har Anne Söderlund både arbetat och forskat om rehabilitering vid långvarig smärta. Hon brinner för att sprida kunskap om det beteendemedicinska synsättet, som visat sig vara framgångsrikt i behandlingen av patienter med smärta.

– Vad vi gör och tänker påverkar vårt mående. Idag är det fortfarande mycket fokus på patientens symptom. De intressanta frågorna till patienten är: Vad klarar du av? Vad vill du klara av? Det beteendemedicinska synsättet vill visa på de verktyg som finns, till exempel att öka tron på sin egen förmåga och att minska de negativa tankarna – trots besvär.

Enligt Anne Söderlund visar forskning inom bland annat området långvarig smärta att det är det beteendemedicinska synsättet som gäller för att få bestående effekt. Nu vill hon sätta igång med mer forskning inom området och stärka forskningsanknytningen i grundutbildningen.
Anne Söderlund är 52 år, bor sedan 17 år i Uppsala, men har sina rötter i Kotka, Finland. 1978 utexaminerades hon som sjukgymnast i sitt hemland. Efter flera år som sjukgymnast i Finland flyttade hon till Sverige 1992. Hon hade då träffat sin blivande svenske man och fick jobb på sjukgymnastavdelningen med placering på Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Några år senare deltog hon i ett projekt om rehabilitering av patienter med whiplash*-skada (* = pisksnärtskada i nacken) på Mälargården i Sigtuna. Där undersöktes bland annat vilka faktorer som kan förutsäga sannolikheten på om besvären blir långvariga eller inte.

Projektet på Mälargården blev starten på hennes forskningsinriktning. 2001 doktorerade Anne Söderlund vid Uppsala universitet med en avhandling om omhändertagandet vid akuta och långvariga whiplash-relaterade problem. Efter doktorandtiden arbetade hon bland annat som forskarassistent vid Institutionen för neurovetenskap, sjukgymnastprogrammet samt på sjukgymnastikavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. De senaste åren har hon arbetat som klinisk lektor i Uppsala.

Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, tfn 021-15 17 08, e-post: anne.soderlund@mdh.se
Fotografi finns på Anne Söderlund. Kontakta informatör Birgitta Hultqvist, birgitta.hultqvist@mdh.se