Den kallas Ruben Rausings professur i Innovationsteknik eftersom den inrÀttats med stöd frÄn Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer.
Vad kan Edquist dÄ som ekonom tillföra LTH?
– Nu Ă€r jag ju inte en traditionell ekonom, utan innovationsekonom. Innovationer Ă€r en frĂ„ga om lĂ€rande och om nya kombinationer av existerande och ny kunskap. En hel del av detta lĂ€rande sker inom tekniska högskolor – bĂ„de i form av forskning och genom utbildningen. DĂ€rför Ă€r vĂ„ra tekniska högskolor centrala noder i de regionala innovationssystemen. Som innovationsekonom kan jag bidra med ekonomiska perspektiv pĂ„ lĂ€randet, exempelvis i större forskningsprojekt vid LTH. Kunskaper om hur forskningsresultat omformas och vidare-utvecklas till innovationer som fungerar i ekonomin utanför högskolan Ă€r ocksĂ„ centrala för den tredje uppgiften, sĂ€ger Charles Edquist.
Han kommer frĂ„n Linköpings universitet, Tema Teknik och social förĂ€ndring, dĂ€r han haft en professur sedan 1986. Men Edquist tog sin fil kand-examen i Lund 1971, lĂ€ste in en masters-examen pĂ„ Berkeley 1974 och avlade doktorsexamen i ekonomisk historia i Lund 1981, dĂ€r han fyra Ă„r senare blev docent vid Forskningspolitiska institutet. DĂ€r arbetade han 1977–87 samtidigt som han ledde ett forskningsprogram om ”teknologi och utveckling” med inriktning mot utvecklingslĂ€nderna.
Charles Edquist har erfarenhet frĂ„n en rad konsultuppdrag för svenska och internationella organisationer, bl a som samordnare av det EU-stödda projektet ”Innovationssystem och europeisk integration”.
Varför han valt att byta universitet förklarar han sÄ hÀr:
– LTH har, med hjĂ€lp av Ruben Rausings fond, bestĂ€mt sig för att satsa pĂ„ innovationsforskning och det ger goda möjligheter att bygga upp en riktigt bra verksamhet. Och jag ser oerhört mycket fram emot att leda framvĂ€xten av en ny forskargrupp. Öresundsregionen Ă€r dessutom mycket spĂ€nnande ur innovations-synvinkel och jag kommer ocksĂ„ att delta i innovationsprocesser och stimulera skapandet av nya företag – nĂ„got som faktiskt ingĂ„r i min tjĂ€nst. Dessutom tror jag att vi borde röra pĂ„ oss mer i det svenska akademiska systemet. Det Ă€r bra bĂ„de för oss som forskare och för vĂ„ra miljöer.
Enligt Ă€mnesbeskrivningen handlar innovationsteknik om ”villkor, metoder och hantering för att föra idĂ©er till förverkligande” – samspelet mellan ”mĂ€nniskan, tekniken och organisationen som drivkraft för utvecklingen av nya produkter och tjĂ€nster”. Det ingĂ„r Ă€ven i uppgifterna att undersöka hur LTH:s potential för teknikuppfinningar kan stimuleras och utvecklas. Ämnet har förts till Institutionen för designvetenskaper i det nya Ingvar Kamprad Designcentrum. Avdelningen ska sĂ„ fort som möjligt kompletteras med Ă€ven en universitets-lektor och kommer att vĂ€xa till ett tiotal anstĂ€llda i september i Ă„r.
Det finns sedan nĂ„got Ă„r en motsvarighet vid Ekonomi-högskolan, dĂ€r Hans Landström Ă€r professor i entreprenörskap. Charles Edquist förvĂ€ntas ocksĂ„ – inte minst i sin forskning – samverka med professorn i forsknings- och teknikpolitik vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Charles Edquist kan före 1 februari nÄs pÄ tel: 013-28 22 60, 013-28 22 32 (sekreterare) eller 0708-13 62 13. Epost: charles.edquist@tema.liu.se