– BĂ„de den fysiska och psykiska hĂ€lsan bland kvinnorna Ă€r alarmerande nĂ€r de tas in för tvĂ„ngsvĂ„rd, sĂ€ger psykolog IrĂ©ne Jansson vid Lunden, som genomfört studien. Den höga förekomsten av psykiska störningar visar ocksĂ„ pĂ„ vikten att utveckla och bygga ut vĂ„rden för unga kvinnor med dubbeldiagnos.

115 kvinnor har undersökts
Den nya studien presenteras i rapporten Psykisk och somatisk belastning hos tvÄngsvÄrdade kvinnor. DÀr beskrivs bakgrund, fysisk och psykisk sjukdomsbild och vÄrdkonsumtion bland 115 av 216 av de kvinnor som vÄrdats pÄ Lunden perioden januari 1997 till juni 2000. Lunden Àr bÄde ett LVM-hem för vuxna missbrukande kvinnor och ett ungdomshem för unga kvinnor omhÀndertagna enligt LVU. I undersökningen ingÄr 69 personer frÄn LVM-hemmet och 46 frÄn ungdomshemmet. GenomsnittsÄldern var 27 respektive 18 och ett halvt Är. 53 procent av kvinnorna pÄ LVM-hemmet var under 26 Är. De flesta har narkotikamissbruk, och ofta missbrukade kvinnorna flera preparat samtidigt.

Lika stor psykisk ohÀlsa bland de yngre
Resultatet visar en hög förekomst av personlighetsstörningar och psykisk ohÀlsa. De yngre kvinnorna vid ungdomshemmet hade samma behov av vÄrd för psykiska problem som de Àldre vid LVM-hemmet. Runt 70 procent hade nÄgon form av personlighetsstörning. Bland de yngre var beteendestörningar vanligast, vilket nÀstan hÀlften hade. Bland de Àldre hade 23 procent en antisocial personlighetsstörning och 26 procent en borderlinestörning.

– TvĂ„ngsvĂ„rden har en oerhört viktig roll att fylla, sĂ€ger IrĂ©ne Jansson. Dels för att avbryta den destruktiva livsföringen, dels för att det ofta Ă€r första gĂ„ngen som kvinnorna Ă€r drogfria under en sĂ„ lĂ„ng period att man kan börja stĂ€lla en diagnos. NĂ„got som i sin tur Ă€r nödvĂ€ndigt för att man ska kunna hitta rĂ€tt behandling efter tiden pĂ„ institutionen. I dag Ă€r det tyvĂ€rr ofta svĂ„rt att hitta bra vĂ„rdalternativ för unga kvinnor med missbruk och psykisk störning.
Stora vÄrdkonsumenter
Kvinnorna Àr Àven i mycket dÄligt fysiskt skick nÀr de skrivs in vid institutionen och har konsumerat mycket sjukvÄrd. 70 procent hade Äret före tvÄngsplaceringen vÄrdats pÄ distriktslÀkar- eller specialistmottagning. 61 procent av de LVM-vÄrdade kvinnorna hade behandlats inom psykiatrisk slutenvÄrd, i regel för avgiftning.

– Beaktat den lĂ„ga medelĂ„ldern har de en extremt hög konsumtion av sjukvĂ„rd, sĂ€ger IrĂ©ne Jansson. Men dessvĂ€rre har de medicinska insatserna före tvĂ„ngsvĂ„rden ofta inte samordnats, satts in utan adekvat tillsyn och utan tillrĂ€ckliga Ă„terbesök. Resultatet blir förutom stort mĂ€nskligt lidande en bĂ„de dyr och ineffektiv vĂ„rd.

Exempel pĂ„ vanliga missbruksrelaterade sjukdomar och besvĂ€r Ă€r stafylokockinfektioner, bölder, blodförgiftning, alkoholförgiftning, uttorkning, hjĂ€rtmuskelinflammation, underlivsbesvĂ€r och drogutlösta psykoser. Hepatit C-infektion förekom bland drygt hĂ€lften av samtliga klienter – en alarmerande nivĂ„ med tanke pĂ„ den höga smittrisken.

Hög frekvens av sjÀlvmordsförsök
Livssituationen för kvinnorna före tvÄngsplaceringen var mycket tuff. NÀstan hÀlften av kvinnorna som LVM-vÄrdades saknade bostad och var tredje av kvinnorna pÄ ungdomshemmet. Avsaknaden av bostad leder ofta till sÀmre hÀlsa, vÄld och övergrepp. En femtedel av kvinnorna pÄ ungdomshemmet och cirka 40 procent bland LVM-kvinnorna hade prostituterat sig. Den hopplösa situationen Äterspeglas i de mÄnga sjÀlvmordsförsöken. SÄ mÄnga som 60 procent av kvinnorna uppger att de försökt att ta sitt liv.
Missbruk och psykisk störning vanligt i uppvÀxtfamiljen
Kvinnornas problem speglar den instabilitet som de flesta tvingats leva med under uppvÀxten. 60 procent av LVM-kvinnorna och 40 procent bland LVU-kvinnorna hade upplevt missbruk i familjen. 40 procent av LVM-kvinnorna och nÀstan var fjÀrde av de yngre kvinnorna hade vuxit upp med förÀldrar med psykiska störningar.

MÄnga har ej gÄtt ut grundskolan
UtbildningsnivÄn Àr generellt sett mycket lÄg. OrovÀckande Àr att de yngre i större utstrÀckning Àn de Àldre saknade fullstÀndig grundskola. 26 procent av de yngre kvinnorna saknade fullstÀndig grundskoleutbildning i jÀmförelse med 15 procent bland de Àldre.

Mer information: Psykolog och forskarstuderande Iréne Jansson, tel 046-38 67 05
Presskontakt: Pressekreterare Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42
Rapporten kan bestÀllas kostnadsfritt för journalister pÄ tel 08-453 40 00 eller via webbplatsen www.stat-inst.se