Tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet satsar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 25 miljoner kronor för att stödja svensk forskning om forskningsetik.

Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet finner det angeläget att stimulera svensk forskning om forskningsetik och genomför därför gemensamt en utlysning om totalt 25 miljoner kronor. Syftet är att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor genom både empiriska resultat och den begreppsutveckling som satsningen ger upphov till.

– God forskningsetik är helt avgörande för forskningens legitimitet. Från RJ:s sida är vi särskilt måna om att uppmuntra och uppmärksamma forskningsetiska diskussioner inom humaniora och samhällsvetenskap, men dessa frågor angår alla vetenskapsområden. Därför är det glädjande att denna satsning genomförs gemensamt av tre centrala aktörer inom det svenska forskningslandskapet, säger Marika Hedin, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om utlysningen

För frågor kontakta: Fredrik Persson-Lahusen 0704-170299             

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se