– Studentkåren önskade en språkverkstad, och eftersom vi på universitetet ser det som en viktig service för studenterna så startar vi en, säger Arne Olsson Laurin, chef för Studentbyrån vid Stockholms universitet.

Språkverkstaden är ett led i Stockholms universitets mångfaldsarbete, och Arne Olsson Laurin hoppas särskilt att studenter som upplever det akademiska språket som främmande kommer att utnyttja Språkverkstaden. Men alla studenter vid Stockholms universitet är naturligtvis välkomna.

– För att klara sina studier behöver man inte bara skaffa sig ämneskunskaper. Det är ju också viktigt att kunna uttrycka de nya kunskaperna språkligt i tentor, uppsatser och föredrag, säger Rudi Bjerregaard, projektledare för Språkverkstaden. Vi vill ge studenterna hjälp till självhjälp, så att de efter ett eller ett par besök klarar sig själva.

– Vi är flera språkkonsulter och svensklärare som står beredda att ta emot studenterna säger Maria Bylin, språkkonsult vid Språkverkstaden.
Språkverkstaden invigs den 16 oktober, och drivs som projekt med ekonomiskt stöd från Rekryteringsdelegationen.

För ytterligare information:
Arne Olsson-Laurin, tfn 08-16 70 70, 073-536 73 21
Rudi Bjerregaard, tfn 08-16 25 46
Maria Bylin, tfn 08-16 25 65

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: