Forskare tilldelas 2,7 miljoner för en studie av arbetsmiljön inom palliativ vård under coronapandemin. Studien ska ge ökad kunskap om vad som varit mest utmanande och vad som behöver beaktas för att säkerställa vårdpersonalens hälsa och välbefinnande i samband med pandemier eller andra kriser.

– Projektet är en tvärvetenskaplig multicenterstudie och består av forskare från både Sverige och Norge med gedigen kunskap inom omvårdnad, palliativ vård och psykologi. En delstudie belyser vårdpersonals upplevelser av att vårda personer vid livets slut och den egna hälsan och välbefinnandet under Covid-19 pandemin, säger Jane Österlind, prefekt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt ansvarig för ett av projektet två delstudier.

Projektet förväntas bidra med kunskap om hur man kontrollerar att det finns en psykosocial arbetsmiljö där personalen har möjlighet att ge en personcentrerad vård vid livets slut med innehåll och kvalitet som de är utbildade för.

Projektet beviljas pengar inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområde arbetsmiljö och hälsa, där arbetsmarknadens parter satsar på ytterligare forskning kring effekterna av den pågående pandemin.

Förutom forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola ingår forskare från Karlstads universitet som leder projektet, från Mittuniversitetet och från två norska lärosäten.

Presskontakt:

Marie Hedberg

Telefon:

08-555 050 62

Mobil:

0768-931 004