Har vi varit ute mer i naturen under coronapandemin? Det är frågan som två landskapsvetarstudenter på Högskolan Kristianstad ställde tidigare i höstas. I sitt examensarbete har de undersökt vilka naturvanor Kristianstad kommuns invånare har under pandemin genom en digital enkätundersökning. Nu har de svaren: var tredje person anser att de är ute mer i naturen under pandemin än tidigare.

Senaste tidens ökade nedskräpning i naturen är ett tecken på att naturintresset ökat i befolkningen. Andra, trevligare tecken, är att nationalparker och naturreservat rapporterat om betydligt fler besökare under pandemin. Nu bekräftas detta av två landskapsvetarstudenter som i sitt examensarbete ställde sig just den frågan: Är Kristianstadborna ute mer i naturen under coronapandemin? Sammanlagt har 1 023 personer svarat på enkäten.

– Jag tror att vi alla har ställt om vår vardag på något sätt under pandemin och att vi har skapat nya vanor. Sedan i våras har det även diskuterats om pandemin fött ett nytt naturintresse hos det svenska folket, säger Moa Vitestam, student på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad.

Resultatet visade att 30 procent av de svarande menar att deras naturvanor har förändrats under pandemin, och hela 85 procent anger att de är ute i naturen minst en gång i veckan. Ungefär 40 procent menar att deras förändrade vanor lett till mer tid i naturen och att vid dessa tillfällen söker de ofta upp nya områden och utövar nya aktiviteter. Många anser att naturen är det bästa platsen att umgås med vänner och familj under pandemin och 59 procent ser naturen som en säker plats, fri från oro och ett ställe att samla energi ifrån. Den populäraste utomhusaktiviteten är promenad. Samtidigt vittnar en del om att de nu undviker naturen på grund av trängsel och att folk inte håller avstånd.

– Vi tror att det är väldigt bra för människans hälsa att vistas mer i naturen, framför allt i en sådan situation vi befinner oss i just nu. Vad som är viktigt nu är att vi alla tar ansvar när vi är i naturen så att den inte får bestående skada av nedskräpning och våra förändrade naturvanor. En del av detta ansvar är att ha koll på allemansrätten så man vet vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen, säger Matilda Rask Olsson, student på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad.

Vidare visar studien att det är viktigt att ansvariga aktörer vidtar åtgärder för att göra det möjligt för naturintresset att kunna växa på ett hållbart sätt i framtiden.

Axplock ur studien

  • 30% anser att deras naturvanor har förändrats
  • 85% är ute i naturen minst en gång i veckan
  • 40% besöker nya områden
  • 59% ser naturen som en säker plats umgås i
  • 47% besöker sitt absoluta närområde

Studie: Naturvanor under en pågående pandemi

Kontaktpersoner

Moa Vitestam
Student på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad
0733-39 83 91
moavitestam@gmail.com

Matilda Rask Olsson
Student på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad
0708-70 34 89
matildarolsson@gmail.com

Thomas Beery
Handledare och universitetslektor i miljödidaktik vid Högskolan Kristianstad
044-250 34 26
thomas.beery@hkr.se

Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se