Historikern Birgit Tremml-Werner vid Linnéuniversitetet har studerat brev, avtal och licenser mellan Spanska imperiet och Japan på 1600-talet och undersökt hur ordet ”vänskap” använts och översatts. Resultatet: spanjorerna talade ofta om vänskap i sina handelsdokument, medan japanerna varken använde eller översatte ordet.

I både de japanska originalen och i de tidiga japanska översättningarna saknas ordet ”vänskap”. Birgit Tremml-Werner, forskare vid institutionen för kulturvetenskaper, menar att orsaken till detta var att ”vänskap” inte användes på samma sätt i japanskan och var svårt att översätta. Det fanns ord för vänskap mellan människor, men inte mellan stater.

Dessutom såg sig Japan som överlägset det Spanska imperiet, medan spanjorerna såg det mer som en ömsesidig relation.

När Japan, i början av 1900-talet, lät göra nya översättningar av de spanska originalen från 1600-talet lät det dock annorlunda. Här lades stor vikt vid att beskriva hur Japan och Spanien haft en vänskaplig relation i flera hundra år.

– De här nya översättningarna fokuserade mycket på den historiska vänskapen. Man menade att den visade på flera hundra år av goda relationer med europeiska handelspartners. Det var en slags nationell propaganda som påverkade tolkningen av 1600-talsdokumenten. Översättningarna fick ett stort inflytande. De blev ett sätt att positionera sig, att stärka sin position, förklarar Birgit Tremml-Werner,

Texterna fick sstor spridning och användes både av politiker, i media och i undervisning. Birgit menar att användningen av nyöversättningarna från 1900-talet är ett exempel på när man använder och tolkar historien till sin egen fördel, så att det gynnar dagens behov.

– Det finns exempel även i vår tid, som Kina som menar att Taiwan länge varit en del av Kina, vilket inte stämmer. Det är ett missbruk av historiska fakta, som kan leda till mytbildning och fake news och få långtgående effekter.

Kontakt

Birgit Tremml-Werner, forskare 0470-70 83 59, birgit.tremmlwerner@lnu.se

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se