Vid dagens bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB valdes Klas Bendrik, Hanna Lagercrantz och Sara Mazur in som nya ledamöter i styrelsen. Jan Wäreby omvaldes som ordförande.

Klas Bendrik är rådgivare på analysföretaget Gartner och före detta CIO på Volvo Cars, Hanna Lagercrantz är bolagsförvaltare vid Näringsdepartementet och Sara Mazur är vice ordförande i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och före detta Vice President and Head of Research vid Ericsson.

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB styrelse består efter stämman av Anna-Karin Stenberg, Fredrik Winberg, Hanna Lagercrantz, Jan Wäreby (ordförande), Klas Bendrik, Sara Mazur, Sven Wird och Torbjörn Holmström.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Jakobsson, presschef RISE: 072-452 66 32.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Presskontakt:
Alice Brax
Telefon:
010-516 69 88
Epost:
alice.brax@ri.se
Presskontakt:
Magnus Rysjö
Telefon:
010-516 69 46
Epost:
magnus.rysjo@ri.se
Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se