Kolesterolupptag hos makrofager och omvandlingen av dessa celler till skumceller är ett av nyckelstegen under utvecklandet av åderförkalkning. I samband med detta förändras uttrycket (aktiviteten) hos många gener. I en studie vid Sahlgrenska akademin har förändringen i gen-uttryck undersökts med hjälp av DNA-microarrayteknik. Denna nya teknik gör att man kan man studera uttrycket av tusentals gener samtidigt.

Kolesterol transporteras i kroppen med hjälp av speciella bärarmolekyler, så kallade lipoproteiner. Låg densitet lipoproteiner (LDL) kallas ibland för det onda kolesterolet eftersom höga nivåer av LDL i blodet ökar risken för åderförkalkning. Hög densitet lipoprotein (HDL) kallas ibland för det goda kolesterolet för att höga nivåer av HDL i blodet har en skyddande effekt mot åderförkalkning.

I avhandlingen har en receptor (mottagarmolekyl) för det goda kolesterolet (HDL) klonats och studerats. Dessa studier bidrar till ökad förståelse för ämnesomsättningen av HDL och den skyddande effekten av HDL mot åderförkalkning.

Fil mag Per-Arne Svensson, tel dagtid 031-342 64 59, kvällstid hem 031-82 83 86 fax 031-82 94 26, e-post: per-arne.svensson@medic.gu.se

Handledare: docent Björn Carlsson, tel 031-342 31 03
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för internmedicin.
Avhandlingens titel: Studies on Scavenger Receptor Class B Type I and Genes Implicated in Foam Cell Formation.
Avhandlingen kommer att offentligen försvaras i aulan, SU/Sahlgrenska, torsdagen den 25 oktober 2001, kl 09.00

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851