Esa Manninen på tema Teknik och social förändring undersöker i sin avhandling den svenska mobilteleindustrin under slutet av 1990-talet.

‚Äď Det √§r en expansiv industri d√§r det f√∂rekommer mycket av b√•de produkt- och processinnovationer, men vilken inverkan det har p√• just syssels√§ttningen har inte tidigare unders√∂kts, s√§ger Esa Manninen. Med produktinnovationer menas nya eller f√∂rb√§ttrade varor och tj√§nster, medan processinnovationer √§r nya eller f√∂rb√§ttrade produktionsmetoder.

Under 1990-talet växte produktionen av både varor och tjänster för mobiltelefoni snabbt. 1998 hade den svenska mobilteleindustrin omkring fyrtio tusen anställda i lite drygt 200 företag och en omsättning på 150 miljarder kronor.

Med hjälp av en enkät har Esa Manninen undersökt hur produkt- och processinnovationer påverkat sysselsättningen i de 200 företagen. Enligt studien ökar produktinnovationer antalet anställda i större utsträckning än processinnovationer, något som även tidigare forskning kommit fram till.

‚Äď Ett mer √∂verraskande resultat √§r att √§ven processinnovationer ofta leder till att antalet anst√§llda √∂kar, s√§ger Esa Manninen.

Processinnovationer handlar i regel om att införa nya produktionsmetoder för att öka effektiviteten och därmed minska antalet anställda. Men i många av företagen i Esa Manninens studie ledde processutvecklingen ändå till att antalet anställda ökade.

‚Äď Det tyder p√• att det efter en tid uppst√•r mekanismer som p√•verkar syssels√§ttningen i en annan riktning. En s√•dan mekanism √§r att priset sjunker n√§r varan eller tj√§nsten med hj√§lp av tekniska f√∂r√§ndringar kan produceras mer effektivt. P√• sikt √∂kar det efterfr√•gan och d√§rmed ocks√• behovet av arbetskraft.

Avhandlingen heter New Technology ‚Äď New Jobs? The Case of Mobile Telecommunications in Sweden. Disputationen sker tisdagen den 14 januari 2003 kl 13.15 i sal Key 1, hus Key, universitetsomr√•det Valla, Link√∂pings universitet. Fakultetsopponent √§r professor Mario Pianta, universitetet i Urbino, Italien.

Esa Manninen kan nås på tel 013-28 29 68, mobil 073-9496812 eller e-post esama@tema.liu.se.