Den nya typen av inflammationreglerare kallas galektiner. Detta Àr sockerbindande proteiner som bildas av mÄnga olika typer av celler i kroppen. Galektinerna kan aktivera vÄra försvarsceller till att producera stora mÀngder fria syreradikaler som medverkar till uppkomst av inflammation. Men förutsÀttningen för att galektinerna ska kunna göra detta Àr att cellerna Àr förberedda.

I blodbanan Àr vÄra försvarsceller inaktiva, med alla vapen sÀkrade. NÀr det kommer en larmsignal frÄn skadad vÀvnad och försvarscellerna börjar förflytta sig mot skadeplatsen aktiveras de till att skapa en mÀngd nya receptorer, mottagare, pÄ utsidan. Bland dessa finns mottagare för galektinerna. Nu kan galektinerna stimulera försvarscellerna till att producera giftiga fria syreradikaler just i omrÄdet dÀr infektionen har etablerat sig. FörÀndring av mottagaren pÄ cellytan, styr om cellen ska svara pÄ galektiner (i infekterad vÀvnad) eller inte (i blodbanan).

Resultatet av studien kan vara av stor vikt inte bara för förstÄelsen av hur galektiner fungerar som inflammationsförmedlare, det kan ocksÄ leda till att man framöver kan utveckla behandlingar som kan hindra uppkomsten av inflammationsrelaterade vÀvnadsskador. Ett sÀtt Àr att styra samverkan mellan galektiner och neutrofiler, till exempel genom att introducera sockerstrukturer som blockerar bindningen dem emellan.

Fil Mag Jenny Almkvist, tel 031-342 46 35, fax 031-82 88 98,
e-post jenny.almkvist@microbio.gu.se

Handledare: Docent Anna Karlsson, tel 031-342 46 79

Avhandling för medicinsk doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi Avhandlingens titel: Identification of galectins as novel inflammatory mediators. Avhandlingen Àr försvarad

Carina ElmÀng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57