Stockholms universitet startar därför hösten 2002 en ny gymnasielärarutbildning som leder till dubbel examen – Kombinationsutbildningen för magisterexamen och lärarexamen. Universitetet erbjuder detta alternativ till den normala lärarutbildningen för att rekrytera studerande som inte vågar satsa 4,5 år på enbart lärarstudier.

Den nya kombinationsutbildningen har en omfattning av 4,5 år (samma tid som den normala lärarutbildningen). Utbildningen ger studenten två öppna dörrar – den ena till yrkeslivet utanför skolan och den andra till skolan. Beslutet vilken dörr studenten skall välja kan skjutas upp. Man kan börja yrkesarbeta utanför skolan och senare byta till lärare eller tvärtom. Studierna i ämnena är lika kvalitativa som för den som enbart läser ämneskunskaper.

Stockholms universitet har under mycket lång tid haft lärarutbildning som en central del i sin grundutbildning. Universitetet samarbetar sedan slutet av 1980-talet med Lärarhögskolan i Stockholm i utbildningen av gymnasie- och grundskollärare, där universitetet ansvarar för ämnesstudierna. Kombinationsutbildningen skall öka antalet lärare och inte konkurrera med den normala lärarutbildningen.
– Vi anser att kombinationsutbildningen särskilt passar naturvetare men även språkvetare, menar universitetslektor Anders Nordström, som ansvarat för utbildningens genomförande. Den naturvetenskapliga fakultetens institutioner är på grund av den stora bristen på naturvetarlärare i skolan beredda att ta emot alla behöriga sökande till höstens utbildningar. Förkunskaperna som krävs för kombinationsutbildningen är desamma som för vanliga grundkurser, säger Anders Nordström.

Anders Nordström kan nås på tfn 08-16 48 05, anders.nordstrom@eks.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: