Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) årets RJ Sabbatical, där lektorer och professorer får medel för att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

De ansökningar som gäller en period som är längre än sex månader ska även innehålla en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. För kortare forskningsperioder, på upp till sex månader, är forskningsvistelse utomlands inget krav men väl en merit. För att underlätta utlandsvistelser som är längre än tre månader erbjuder RJ stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med.

RJ Sabbatical har nu blivit en av stiftelsens återkommande utlysningar och har därmed en fast beredningsgrupp.

Utlysningen

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se