Tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien lyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för andra gången ut medel för att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och för att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för forskning.

Med satsningen vill man främja forskning där man med hjälp av tillgängliggjorda kulturarvssamlingar, samlingar inom arkiv, bibliotek och museer, belyser en forskningsfråga. Främst syftar utlysningen till att främja forskning på material från samlingar inom området humaniora och samhällsvetenskap, men även andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning kan komma ifråga.

Hösten 2019 bjöds forskare och företrädare för kulturarvsinstitutioner in till ett seminarium om den kommande utlysningen för att diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på.

– På seminariet presenterades åtskilliga exempel på hur forskare, museer och andra kulturarvsinstitutioner samarbetar. För den som tänker söka nu kan materialet från den dagen vara till nytta, säger Eva Stensköld, ansvarig forskningssekreterare på RJ.

Det filmade seminariet och presentationerna finns på RJ:s webbplats: https://www.rj.se/Forskning_finansiering/digarv/.

Utlysningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och programmet är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien. Det så kallade Digarv-programmet lystes ut första gången 2018 och detta är den andra utlysningen. 

Mer om utlysningen och Digarv

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se