”The future is data-driven” berättar en av talarna på invigningen av SBDI, måndagen den 4 oktober. SBDI – Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur – är den nya svenska plattformen för publicering och åtkomst till data om biologisk mångfald.

Den 4 oktober invigs SBDI, Sveriges största samling av fritt tillgängliga data om biologisk mångfald och ekosystem. SBDI är ett samarbete mellan 11 svenska universitet och myndigheter och erbjuder en plattform för att effektivt dela, hämta, visualisera och analysera biologisk mångfaldsdata.

Inbjudna talare under invigningen är Alexandre Antonelli, Director of Science, Royal Botanic Gardens, Kew och Donald Hobern, Executive Secretary, International Consortium for the Barcoding of Life (iBOL). SBDI invigs officiellt av Maria Thuveson, Rådsdirektör på Vetenskapsrådet och chef för den svenska GBIF-delegationen.

Invigningen, som sänds från Naturhistoriska riksmuseet, är ett digitalt event och äger rum måndag 4 oktober 2021 klockan 10 till 12.

Invigningen följs upp av tre webbinarier där nyckelfunktioner för biodiversitets- och ekosystemforskning visas. Planerna för den framtida utvecklingen beskrivs och deltagarna bjuds in till diskussion om hur tjänsterna kan utvecklas ytterligare.

Webbinarium 1: Få åtkomst till SBDI-data och verktyg med R, tisdag 5 oktober kl. 10-12
Webbinarium 2: Få tillgång till och publicera genetiska data med SBDI, onsdagen 6 oktober kl. 10-12
Webbinarium 3: SBDI-åtkomst till systematiska övervakningsdata, från arktiska livsmiljöer till djuphavsmiljöer, torsdag 7 oktober kl. 10-12

Program

Vill du delta på invigning och/eller webbinarer kontakta Ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

Kontakt

Fredrik Ronquist, tf föreståndare, Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur

Mail: fredrik.ronquist@nrm.se, Telefon: 0733-92 75 29.

Fakta

Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) är ett konsortium och en e-infrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet och utvecklas i nära samarbete med Living Atlases communityn och Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Infrastrukturen gör biologisk mångfaldsdata tillgänglig, tillhandahåller kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg och erbjuder därigenom nya möjligheter för innovativ och tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Kärnuppdraget för SBDI är att stödja principerna Open Science och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) inom biologisk mångfald och ekosystemforskning.

Konsortiet omfattar 11 universitet och statliga myndigheter i Sverige: Göteborgs universitet (GU), Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linnéuniversitetet (LnU), Lunds universitet (LU), Stockholms universitet (SU), Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Artdatabanken), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU).

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Presskontakt:
Caroline Borgudd
Telefon:
08-51954012
Mobil:
0701-824013
Epost:
caroline.borgudd@nrm.se
Presskontakt:
Martin Testorf
Telefon:
0709-429011
Epost:
martin.testorf@nrm.se
Presskontakt:
Caroline Forsström
Telefon:
08-519 551 92
Mobil:
0734-175680
Epost:
caroline.forsstrom@nrm.se