Ett antal defekter kan uppstå vid lasersvetsning av aluminiumlegeringar. De effekter som anses vara av störst vikt att undvika är porer, kantdefekter och instabilitet i processen.

Som en del i sitt arbete har Tomas Forsman gjort en matematisk modell för beräkning av svetsdimensionerna, som kan användas av ingenjörer och laseranvändare för att snabbare hitta rätt svetsparametrar.

Aluminiumsvetsning som sker med laser används idag mest av bilindustrin och flygplansindustrin. Audi A2 har tillexempel totalt 30 meter lasersvets och jätteflygplanet 380 Airbus kommer delvis att lasersvetsas när det byggs.

Lasersvetsning av aluminiumlegeringar används allt mer inom industrin i takt med att kunskapen om processen ökar. I de fall där aluminiumlegeringar i tunn plåt ska sammanfogas med hög hastighet förväntas lasrar att dominera.

Avhandligens namn är Laser welding of aluminium alloys.

Upplysningar: Tomas Forsman tel: 08-44 0 48 97, 070-679 94 44 eller
informatör Linda Bengtsson tel: 0920-917 61 (linda.bengtsson@adm.luth.se)

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: