CADDETs webbplatser är helt kostnadsfria och presenterar nyutvecklade och marknadsmogna energitekniska lösningar från hela världen. De nya webbplatserna erbjuder dessutom ett nytt sökverktyg – InfoStore. InfoStore ersätter den tidigare databasen och ger besökaren tillgång till resultat från mer än 2000 projekt om energieffektivisering och förnyelsebar energi.

Med tjänsten MyCaddet erbjuds dessutom automatisk prenumeration av individuellt utformade sökprofiler via e-post. Förutom alla projektbeskrivningar, finns rapporter över olika teknikområden att ladda ner som pdf-filer. Det finns också information om kon-ferenser m m. Webbplatserna utvecklas kontinuerligt och det kommer att bli möjligt att skriva ut högkvalitativa sidor med illustrationer och tabeller.

Michael Rantil på Formas ansvarar för den svenska verksamheten och menar att för- bättringen kommer att generera en avsevärd ökning av de 70 000 träffar som platserna har idag. Svenska användare har hittills inte varit så aktiva, men fler och fler personer med anknytning till energiområdet inser att CADDET är ett förträffligt hjälpmedel för att hålla sig uppdaterad med den internationella utvecklingen. Sverige har mycket att ge men det finns också en hel del att hämta utomlands anser Michael Rantil.

CADDET är ett internationellt samarbete mellan drygt 10 länder inom IEA (International Energy Agency) och har som syfte att sprida information om ny teknik som är redo för marknadsintroduktion. Informationen omfattar de flesta sektorerna och näringarna och stor vikt läggs på att resultaten skall vara tillförlitliga. Formas ansvarar för de svenska bidragen till CADDET och är en garant för bidragens kvalitet. Formas medverkar också i CADDETs ledningsgrupp.

Webbplatserna öppnas den 4 mars 2002 på adresserna: www.caddet-ee.org resp. www.caddet-re.org
För mer information: Michael Rantil: michael.rantil@formas.se , tel: 08-775 40 67
eller Mats Johansson: mats.johansson@kanenergi.se , tel: 0511- 347 873

Presskontakt:

Elisabet Blomberg

Telefon:

08 775 40 04

Mobil:

072-233 40 04