Marja Widell har som industriforskare varit med om att ta fram ett alternativ till PCB och varit aktiv i utvecklingen av bränsleceller. Under 1990-talet var Marja Widell ABBs miljöchef, och genomförde de första miljörevisionerna inom de svenska ABB-bolagen. Hon kom att bli en förebild för miljöchefer i Sverige och utomlands, inom ABB och externt. Idag är Marja Widell mentor för kvinnliga doktorander vid Mälardalens högskola.

Ivan Öberg var den förste rektorn vid Mälardalens högskola. Han var med och byggde upp Mälardalens högskola från grunden och lade ner sin själ i detta arbete. Den tekniska och naturvetenskapliga delen av verksamheten utvecklades under Ivan Öbergs ledning från ingenting till etablerad ingenjörsutbildning i samarbete med Kungliga tekniska högskolan samt en omfattande uppdragsutbildning.

För mer information kontakta professor Kimmo Eriksson, tel 021-10 15 33.