Professor Gloria Ladson-Billings, Department of Curriculum and Instruction, University of Wisconsin at Madison, har främst forskat kring frågor om klass, kön och etnicitet och i de sammanhangen har läraryrket och lärarutbildningen stått i förgrunden.

I böcker som ”The Dreamkeepers: Successful teachers of African American Children” (1994) och “Crossing over to Canaan: The journey of new teachers in diverse classrooms” (2001) har hon givit viktiga bidrag till vår kunskap och förståelse om centrala undervisnings- och utbildningsfrågor ur ett lärar- och elevperspektiv.

I flera artiklar analyserar och diskuterar hon på ett originellt och framsynt sätt de problem som lärarutbildningen ställs inför när det gäller förberedelse för undervisning i mångkulturella miljöer.

Gloria Ladson-Billings tar i sin forskning upp hur rasism återspeglas och framträder i såväl forskning som i den pedagogiska praktiken men visar också på hur rasism kan motverkas och vilka bidrag som skola och undervisning kan ge härvidlag.

Gloria Ladson-Billings vetenskapliga produktion är mycket omfattande och berör centrala områden av betydelse för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Hon har på olika sätt samverkat med forskare vid Umeå universitet och också deltagit i forskarutbildningen vid vårt universitet.

Fakulteten för lärarutbildning vill genom att utse Gloria Ladson-Billings till hedersdoktor uppmärksamma en betydelsefull och framstående forskningsinsats. Hennes forskning gäller frågor av hög relevans också för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet i Sverige.

Siv Widerberg inleder sin presentation på Författarförbundets hemsida så här:

”Född 1931. Bosatt i Stockholm. Utbildad lågstadielärare, sedan journalist, numera författare på heltid. Har en dotter och två barnbarn. Jag blev författare för att jag alltid har tyckt om att skriva. Mamma påstod visserligen att jag inte hade nog med fantasi för att bli författare – men eftersom mina böcker oftast bara innehåller en tredjedel fantasi och två tredjedelar verklighet så har det gå i alla fall gått bra från det att jag till slut bestämde mig för att försöka mig på författaryrket.”

Siv Widerberg debuterade 1966. Hennes rika författarskap omfattar en rad olika böcker för alla åldrar, men främst böcker för, om och med barn och ungdomar.

Hon har som få andra författare bjudit in barn och ungdomar i det egna skrivandet, bland annat genom att presentera och diskutera sina texter i vardande med elever och skolklasser. Hon har därför också kunnat inspirera barn och ungdomar att själva skriva. I sitt författarskap lyfter hon fram möjligheten att påverka, att ta ställning och att visa solidaritet. I fokus står ofta barn och ungdomar i svåra livssituationer. Hennes texter är varma, roliga och lättlästa.

De tre senaste åren har Siv Widerberg arbetat med tre dokumentärer med ungdom för ungdom – böcker som hon skrivit tillsammans med ungdomar om deras liv. Till dessa hör ’’Så många tårar’’ (1999), där Rukije Ukiqi berättar som flykten från Kosovo till Sverige. Efter en tids väntan och utvisning fick hon efter att ha hållit sig gömd uppehållstillstånd. ’’Vända Liv ’’(2002) är skriven efter många månaders intervjuer med två ungdomar- en ung kvinna som missbrukat droger och lyckats ta sig ur missbruket och en ung man som umgåtts i olika gäng med nazister och kriminella. Båda lyckats vända sitt liv och engagera sig i miljö- samhällsfrågor. I ’’Ge hit mobilen’’ (2002) berättar två pojkar – en invandrare och en svensk – under pseudonym om sina upptåg som utvecklas till kriminalitet. Först när de åker fast bryts detta mönster.

Till Siv Widerbergs egna favoriter hör serien om Hasse, d.v.s. Hans Henrik Olssons dag-böcker (1983 –1985). Hasses föräldrar dricker och kan inte klara av sina egna liv. Periodvis bor han i fosterhem och har många svårigheter att kämpa med. Han ger dock inte upp.

Siv Widerberg har i samarbete med andra också gett ut flera antologier och läseböcker. Syftet med dessa har varit att ge barn, ungdomar och vuxna tillgång till texter som vidgar per-spek-tiven och ger inblickar i unga människors erfarenheter tankar. Ett exempel är antologin I den-na vida värld (1993, 1996), som innehåller dikter på 56 olika språk i svensk översättning. Den andra läseboken (2002) är avsedd för barn som just erövrat förmågan att läsa. Texterna vill locka till vidare läsning.

Siv Widerberg har fått rad utmärkelser, bland annat Astrid Lindgren stipendiet 1983 liksom Litteraturfrämjandets pris för litteraturbefrämjande arbete.

Fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet utser Siv Widerberg till hedersdoktor. På detta sätt vill vi uppmärksamma hennes betydelsefulla kulturgärning. Genom sitt författarskap har hon inte bara givit lärare och andra vuxna inblickar i unga människors liv, utan också inspirerat och uppmuntrat barn och ungdomar att själva skriva och läsa och att tro på sina förmågor och möjligheter.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23