Professor Björn Brunström, Ekotoxikologiska avdelningen vid Uppsala universitet, och professor Åke Larsson, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper vid Göteborgs universitet, har under 2007 på regeringens och Naturvårdsverkets uppdrag kartlagt kunskapsläget om gifteffekterna på Sveriges vattenlevande ryggradsdjur. Vid ett seminarium tisdag 13 maj redovisar de resultaten från regeringsuppdraget och tar upp flera ämnen:

– Stark ökning av halten fluorerade ämnen i svenska uttrar
– Halterna av kadmium i Östersjöfisken är lika höga som i början av 1980-talet
– ”Nya” kemikalier som hexabromcyklododekan (HBCD) och PFOS ökar i sillgrissla
– Sälarna i Östersjön har blivit friskare – men förekomsten av tarmsår oroar

Utöver en presentation av kunskapsläget om miljögifters förekomst och effekter redovisas ett antal områden där det finns behov av ökade insatser i form av forskning, miljöövervakning eller andra åtgärder. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av miljögifter och dess effekter, som forskare, doktorander, studenter, miljömyndigheter och miljöorganisationer. Du är som journalist också välkommen att delta.

Tid: Tisdag 13 maj kl 10.00 –13.00. Föranmälan behövs inte.
Plats: Stora Föreläsningssalen, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet, Carl Skottbergs gata 22B, Göteborg (vid Botaniska trädgården)

Presskontakt:
Åke Larsson, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
031-786 3824
ake.larsson@dpes.gu.se

Krister Svahn
informatör/pressansvarig
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 49 12
0732-096 339
krister.svahn@science.gu.se