Läkare Christina Larsson presenterar i sin avhandling vid Karolinska Institutet detaljerade studier av hur trumhinnan påverkas efter öroninflammationer.
Resultaten tyder på att även en kort period av mellanöreinflammation kan orsaka nedsatt styvhet i trumhinnan, vilket kan vara en början till senare komplikationer. Studierna visar också att akustisk och mekanisk styvhet i trumhinnan är helt skilda egenskaper. Kunskap om detta är viktigt då man utvecklar nya rekonstruktionsmaterial och operationsmetoder för mellanörat.

Avhandlingens titel:
Stiffness changes of the tympanic membrane in otitis media

Författare:
Christina Larsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet,
tel 070 3248 685, mail: larsson_christina@hotmail.com

Disputation:
Fredag 24 maj 2002, kl 9.30, Föreläsningssalen, Centrum för molekylär medicin (CMM), Karolinska sjukhuset, Solna.

Sammanfattning av avhandlingen på engelska (abstract) finns på:
http://diss.kib.ki.se/2002/91-7349-224-8

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om