I doktorsavhandlingen All-Oxide Ceramic Matrix Composites, med vilken Marta-Lena Antti disputerar den 6 december, behandlas både tillverkningsmetoder och mekaniska egenskaper hos fiberkompositen. I dag använder man sig av metalliska superlegeringar i flyg- och raketmotorernas brännkammare. Fördelen med keramiska fiberkompositer är framförallt att förbränningen kan ske i högre temperaturer, dvs. långt över 1000°C.

Den varmare temperaturen innebär att verkningsgraden ökar och att det på sikt blir ett minskat utsläpp av skadliga kväveoxider och kolmonoxider.
I samband med användningen av keramiska fiberkompositer så minskar bränsleförbrukningen och mindre kylluft behövs, vilket leder till lägre vikt hos motorn.

Marta-Lena Antti har utfört delar av sin forskning vid Oak Ridge National Laboratory i USA, där effekter av hål i materialens struktur studerats, både vid rumstemperatur och i förhöjd temperatur, samt hur de förändras efter värmebehandling. Hur ett hål i en belastad komponent fungerar är intressant för att förstå materialets brott egenskaper.

Marta-Lena Antti (född Nyström) är uppväxt i Östersund och tog sin civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid Uppsala universitets tekniska högskola. Doktorandstudierna har bedrivits vid avdelningen för materialteknik vid Luleå tekniska universitet, där hon också deltog i den första kvinnliga forskarskolan, vars syfte är att skapa förutsättningar för fler kvinnliga förebilder inom det tekniska universitetet.

Upplysningar: Marta-Lena Antti, tel. 0920-49 20 93, Marta-Lena.Antti@mb.luth.se eller informatör Ida Måwe 0920-49 30 45, ida.mawe@adm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: