Kvicksilver Àr en metall som har haft ett utbrett anvÀndningsomrÄde. DessvÀrre Àr kvicksilver enormt giftigt för mÀnniskor och andra levande organismer. Kvicksilver tas lÀtt upp i kroppen och blockerar viktiga funktioner i framförallt hjÀrna, lever och njurar. Sveriges riksdag har beslutat att allt kvicksilver i samhÀllet skall samlas upp och tas om hand, detta inkluderar ocksÄ rening av förorenade mark- och vattenomrÄden. Att rena mark och vatten Àr svÄrt eftersom kvicksilver förekommer i mÄnga olika former i marken och med mycket olika egenskaper och dessutom sitter kvicksilver ofta mycket hÄrt bundet. De tekniker som finns idag för att rena kvicksilverförorenad mark Àr kostsamma och har dÀrför fÄtt en begrÀnsad anvÀndning.

Den första delen i Thomas Lifvergrens avhandling syftar till att utveckla metoder för att identifiera olika kvicksilverformer i mark. NÀr man vet hur kvicksilver förekommer i en specifik jord, vet man ocksÄ hur stor risken Àr för att kvicksilvret skall orsaka förgiftningar. Man kan göra en riskbedömning av marken och se om den behöver saneras akut eller om man kan vidta andra ÄtgÀrder.

Avhandlingens andra del behandlar utveckling av billiga och effektiva saneringsmetoder av kvicksilverförorenad jord. Man har undersökt möjligheten att anvÀnda mikroorganismer (jordsvampar) för att sanera jord frÄn kvicksilver, samt möjligheten att ta bort kvicksilver med elektricitet i kombination med Àmnen som gör att kvicksilvret inte sitter fast lika hÄrt. Den sistnÀmnda tekniken Àr mest utvecklad och en anlÀggning i pilotskala kommer att sÀttas upp under sommaren i BohuslÀn.

Avhandlingen försvaras fredagen 8 juni klockan 10.15 i Hörsal T, Prismahuset, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Thomas Lifvergren pÄ telefonnummer 019-30 36 05.

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470