Anders Lansner, datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillÀmpningar
Lansners forskning befinner sig i grÀnsomrÄdet mellan hjÀrnforskning och informationsteknik. Den gÄr i huvudsak ut pÄ att konstruera matematisk-biofysikaliska modeller av nervceller och nervsystem samt att studera dessa genom datorsimulering. Ett syfte med verksamheten Àr att hjÀlpa till i utvecklingen av kunskapen om nervsystemets och hjÀrnans funktion. Ett annat Àr att utifrÄn denna kunskap konstruera bioinspirerade berÀkningsmetoder och datorarkitekturer lÀmpliga för framtidens tekniska lÀraktiga och intelligenta system och robotar.

Per-Erik MalmnÀs i teoretisk filosofi
MalmnÀs har i första hand försökt att tÀmligen allmÀnt utröna i vilken utstrÀckning beslutsteoretisk teknik kan anvÀndas för att lösa beslutsproblem. DÀrvid har han utvecklat en variant av beslutsteori som tillÄter vaga och numeriskt oprecisa sannolikhets- och vÀrdeutsagor. Vidare har han nÀrmare studerat nÄgra viktiga beslutsproblem pÄ uppdrag av bl.a. Statens kÀrnbrÀnslenÀmnd, Banverket, Statens kÀrnkraftinspektion och Statens rÀddningsverk.

Dugald Murdoch i teoretisk filosofi
Han har forskat inom filosofins historia, sÀrskilt Descartes filosofi. Ett annat forskningsomrÄde Àr vetenskapsteori, sÀrskilt fysikens filosofi. För nÀrvarande arbetar han med ett projekt i kunskapsteori som handlar om frÄgan om vad en rationell trosförestÀllning bestÄr i.

Tommy Möller, statsvetenskap med inriktning pÄ svensk politik
Möllers forskning Àr sedan nÄgra Är tillbaka inriktad mot demokratins omvandlingsprocess (partier, vÀrderingsförÀndringar) och svensk politisk historia. Nu forskar han om politiskt ledarskap. UtgÄngspunkten Àr Àven hÀr den förÀndring som den representativa demokratin genomgÄr. Denna förÀndring antas pÄ olika sÀtt ha minskat handlingsutrymmet för politiska ledare.

Ryszard Szulkin, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrÄgor
Hans huvudsakliga intresse Àr att studera hur social skiktning och ojÀmlikhet skapas pÄ arbetsmarknaden. Under senare Är har han frÀmst analyserat hur olika faktorer pÄ arbetsplatser inverkar pÄ anstÀlldas karriÀrmöjligheter och belöningar i arbetslivet. Bland de senaste arbetena kan nÀmnas en artikel som analyserar sambandet mellan anstÀlldas lön och chefernas kön samt en artikel som studerar effekten av andelen invandrare pÄ arbetsplatsen och pÄ invandrares och svenskars löner. Han har just pÄbörjat ett projekt dÀr betydelsen av etnisk boendesegregering pÄ elevernas skolresultat analyseras.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: