Christer Silfverberg, finansrÀtt.
Hans intresse Àr i första hand riktat mot skattefrÄgor angÄende generationsskiften. Hans avhandling handlade om gÄvobeskattningen i ett nordiskt perspektiv. DÀrefter har han publicerat ett antal artiklar, lÀroböcker och handböcker om arvs- och gÄvobeskattning och generationsskiften. Under senare tid har Christer Silfverberg Àgnat sig allt mer Ät internationella, frÄgor inom detta omrÄde. Ett annat ÀmnesomrÄde för hans forskning Àr inkomstbeskattningen av fysiska personer och socialavgifter.

Milan Bily, slaviska sprÄk, med sprÄkvetenskaplig inriktning
Han har sysslat med en rad forskningsomrÄden inom bÄde allmÀn lingvistik och slaviska sprÄk, sÀrskilt ryska och tjeckiska. PÄ sistone har han bland annat forskat inom kasusproblematiken och sökt svaret pÄ frÄgor som: Hur ska man avgöra vad som Àr resp. inte Àr kasus i ett sprÄk? Hur skiljer sig sprÄk som verkligen har kasus som grammatisk kategori frÄn kasuslösa sprÄk? Hur faststÀller man kasusuppsÀttningen i ett genuint kasussprÄk? GÄr det, trots allt, att upptÀcka en gemensam, förÀnderlig betydelse hos alla anvÀndningar av ett kasus i ett givet sprÄk?
Ett annat stort intresseomrÄde Àr fonologi, om sprÄkljuden som funktionellt system.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: