Arjen Stroeven, naturgeografi
I sin forskning försöker han Äterskapa den Skandinaviska inlandsisens höjd, utbredning och dynamik under nyckelperioder under den senaste nedisningscykeln, dvs. de sista 120 000 Ären. Med hjÀlp av kosmogena isotoper i kvartsmineral har hans forskargrupp bestÀmt Äldern pÄ landformer som bevarats under, skapats av eller pÄverkats av isen under olika skeenden. Skillnader i isens pÄverkan pÄ landskapet beror pÄ att temperaturförhÄllandena vid isens botten bÄde varierar frÄn plats till plats och vid en och samma plats under en nedisningscykel. Bevarade ytor har varit kalla och dÀrmed har landskapet bevarats i fruset skick. I de omrÄden dÀr isen kraftigt omdanat landskapet smÀlter isen vid botten p.g.a. trycket frÄn ovanliggande ismassa och detta aktiverar de s.k. sub-glaciala erosionsprocesserna

Ingrid Bryntse, oorganisk kemi, sÀrskilt fasta tillstÄndets kemi
Ingrid Bryntse har i sin forskning bland annat studerat supraledande metalloxider med förhÄllandevis höga kritiska temperaturer. Hon har undersökt ett antal olika syntesmetoder för att tillverka dessa kemiska föreningar och studerat hur strukturella arrangemang, jonladdning m.m. pÄverkar materialens egenskaper. För detta har hon frÀmst anvÀnt analysmetoderna röntgendiffraktion och elektronmikroskopi. Hon har sedan mÄnga Är ett aktivt samarbete med svenska och internationella forskningsgrupper.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: