Christian Diesen, processrÀtt
Han har företrÀdesvis sysslat med bevisvÀrdering, sÀrskilt i brottmÄl, och givit ut ett tiotal böcker i Àmnet, men har ocksÄ sysslat med asylrÀtt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmÀn som domare. Han förelÀser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, Äklagare och advokater och bygger större delen av undervisningen pÄ universitet pÄ case-metodik. Han har ocksÄ varit med och utvecklat ett brottmÄlsspel som ett IT-lÀromedel för individuell inlÀrning

Cecilia Magnusson Sjöberg, rÀttsinformatik
Hon har forskat kring myndigheternas datoriserade beslutsfattande. Den framvÀxande elektroniska förvaltningen ger upphov till en mÀngd olika rÀttsfrÄgor som rör bl.a. rÀtten till insyn i dataregister Ä ena sidan och behovet av att skydda den personliga integriteten Ä den andra.
Hon har Àven Àgnat sig Ät att utforma metoder för förbÀttrad juridisk informationsförsörjning via bl.a. Internet. För nÀrvarande arbetar hon med frÄgor som rör sÀkerhet, t.ex. behovet av att rÀttsligt anpassa olika tekniska standarder för elektroniska signaturer m.m.

Peter Wahlgren, rÀttsinformatik
Han har framför allt intresserat sig för de rÀttsfrÄgor som aktualiseras av IT. Ett centralt forskningstema Àr Àven hur ny teknik kan anvÀndas för att utveckla den juridiska metoden och det juridiska arbetet i olika avseenden.

Åke Hellström, psykologi
Hans forskningsomrĂ„de Ă€r perception och psykofysik, dvs varseblivningen och dennas kvantitativa aspekter. Han har sĂ€rskilt studerat vad som hĂ€nder vid jĂ€mförelser och bedömningar, och funnit att glömd eller missad information ersĂ€tts med ett genomsnitt av de aktuella sinnesintrycken – detta ökar precisionen, men som en bieffekt uppstĂ„r systematiska fel. Dessa rön har tillĂ€mpats i neuropsykologisk forskning. Andra forskningsintressen Ă€r tidsperception, tal- och musikperception, personperception, estetisk perception samt fĂ€rgperception.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: