Per-Arne Bodin, slaviska språk, med litterär inriktning
Han ägnar sig i sin forskning särskilt åt tre områden: den ryska skönlitteraturen och den ortodoxa traditionen, rysk identitet samt den moderna polska litteraturen och dess förhållande till det västeuropeiska kulturarvet.

Anna Ljunggren, ryska
Hennes område är rysk litteratur från 1800- och 1900-talen, främst poesi men också prosa. I sin doktorsavhandling publicerade hon Boris Pasternaks ungdomsprosa. För närvarande skriver hon en bok om den ryske 1800-tals romantiske poeten Fjodor Tiuttjev, som samtidigt var politisk tänkare och diplomat.

Ebba During, historisk osteologi
Hennes forskning rör ämnet osteologi (läran om skelettmaterial). De senaste åren har det fr. a. gällt analyser och kulturhistorisk tolkning av mänskligt skelettmaterial tillvarataget vid marinarkeologiska utgrävningar av de välkända svenska regalskeppen VASA och KRONAN, båda från 1600-talet. Intressanta och spännande resultat har framkommit om dessa människors liv och död.
F.n. avslutar hon sitt forskningsarbete r√∂rande det m√•ngfacetterade skelettmaterialet efter de m√§nniskor som en g√•ng anv√§nde den ca 5000 √•r gamla Alvastra p√•lbyggnad i √Ėsterg√∂tland. I framtiden v√§ntar samarbetsprojekt som omfattar s√• vitt skilda omr√•den som S√∂derhavet och hela Europa.

Johan Kleman, fjärranalys med geo- och biovetenskapliga tillämpningar
Ett av hans centrala forskningsområden är landformernas utveckling och istidernas förlopp i Skandinavien och Nordamerika. Han använder ett geografiskt arbetssätt baserat på fjärranalysteknik, dvs utnyttjande av flyg- och satellitbilder för att skaffa information över mycket stora områden. Resultaten ökar vår kunskap om Jordens utveckling och klimatförändringar under den senaste årmiljonen. Han forskar även kring jordytans ljusreflektionsegenskaper, som styr informationsinnehållet i flyg- och satellitbilder.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: