Carl le Grand, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrÄgor
Det övergripande Àmnet för hans forskning Àr hur social skiktning och ojÀmlikhet skapas i arbetslivet. Inom ramen för detta omrÄde har han studerat arbetsmarknadsrörlighet och lönebildning, speciellt löneskillnader mellan kvinnor och mÀn samt mellan invandrare och svenskfödda. Ett annat av hans specialintressen Àr den japanska arbetsmarknaden.

Hunter Mabon, företagsekeonomi
Hans forskning tÀcker tvÄ angrÀnsande omrÄden inom Human Resource Management. Det första handlar om hur man kan vÀrdera de ekonomiska aspekterna pÄ olika typer av personaladministrativa ÄtgÀrder som t.ex. rekrytering, urval, utbildning och nedskÀrning. FörbÀttrade metoder vid urval eller en mera genomtÀnkt strategi vid personalnedskÀrningar kan t.ex. vara till gagn bÄde för företagen och Àven för de inblandade. Det andra omrÄdet handlar om pÄ vilket sÀtt arbetspsykologiska testmetoder kan anvÀndas för att förbÀttra vÀrdet av företagens urvalsförfaranden.

Terttu Orci, data- och systemvetenskap
Hennes forskning Àr i omrÄdet programvaruteknik, som fokuserar pÄ utveckling av programvara inom tids-, kostnads- och kvalitetsramar. För att fÄ ekvationen att gÄ ihop behövs modeller och metoder för bÄde teknik- och ledningsaspekterna i utvecklingen. För nÀrvarande utvecklar hon modeller för processförbÀttring, s.k. kvalitetsmodeller och metoder för att införa modellerna i företag, frÀmst i smÄföretag. En annan riktning i hennes forskning Àr tekniker för att sÀkra kvaliteten av objektorienterade program.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: