Bengt-Erik Bengtsson
akvatisk ekotoxikologi, särskilt biotester. Hans forskning handlar om hormonella störningar av miljögifter hos fisk och kräftdjur.

Dag Jenssen
toxikologisk genetik. Hans forskning handlar bl.a. om hur olika skador på arvsmassan kan repareras. Resultaten har betydelse för bedömning a risken att kemiska ämnen ger upphov till olika sjukdomar, bl.a. cancer.

Paul Johannesson
data- och systemvetenskap. Hans forskning handlar om tekniker och metoder för utveckling och användning av informationssystem i organisationer.

Christos Samakovlis
zoologisk utvecklingsbiologi. Hans forskningsområde är olika genetiska program som styr tillväxten av rörformade organ.

Håkan Steiner
mikrobiologi. Hans forskning rör insekternas immunförsvar och även s.k. medfödd immunitet också hos ryggradsdjur.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: