Bengt-Erik Bengtsson
akvatisk ekotoxikologi, sÀrskilt biotester. Hans forskning handlar om hormonella störningar av miljögifter hos fisk och krÀftdjur.

Dag Jenssen
toxikologisk genetik. Hans forskning handlar bl.a. om hur olika skador pÄ arvsmassan kan repareras. Resultaten har betydelse för bedömning a risken att kemiska Àmnen ger upphov till olika sjukdomar, bl.a. cancer.

Paul Johannesson
data- och systemvetenskap. Hans forskning handlar om tekniker och metoder för utveckling och anvÀndning av informationssystem i organisationer.

Christos Samakovlis
zoologisk utvecklingsbiologi. Hans forskningsomrÄde Àr olika genetiska program som styr tillvÀxten av rörformade organ.

HĂ„kan Steiner
mikrobiologi. Hans forskning rör insekternas immunförsvar och Àven s.k. medfödd immunitet ocksÄ hos ryggradsdjur.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: