Ariel Goobar, experimentell astropartikelfysik.
Hans frÀmsta intresse Àr att förstÄ universums massa och energitÀthet. Detta studeras med hjÀlp av astronomiska observationer som visar hur universums expansion har utvecklats med tiden allt sedan Big Bang.

Maria Koptjevskaja Tamm, allmÀn sprÄkvetenskap med inriktning pÄ forskning inom projektet SprÄktypologi med inriktning pÄ östersjöomrÄdet
Hennes forskning handlar fr.a. om sprĂ„ktypologi, dvs jĂ€mförande studier av olika sprĂ„kliga företeelser tvĂ€rs över vĂ€rldens sprĂ„k i syfte att upptĂ€cka i vilka avseenden sprĂ„ken kan vara lika eller olika sinsemellan och att söka faktorer som kan ligga bakom dessa likheter och variationer. Hon har ocksĂ„ intresserat sig för huruvida europeiska sprĂ„k och sĂ€rskilt sprĂ„ken kring Östersjön uppvisar egendomliga drag gentemot vĂ€rldens övriga sprĂ„k.

Leif Lenke, kriminologi
Han har forskat med inriktning mot kriminal-, alkohol-, och narkotikapolitik i ett internationellt perspektiv. Andra intresseomrÄden har varit grundforskning kring utvecklingen av stöld- och vÄldsbrott

Michael Tjernström, meteorologi med inriktning mot grÀnsskiktsmeteorologi
Hans forskning handlar om atmosfÀrens dynamik pÄ mindre skalor Àn de vi oftast ser pÄ TV:s vÀderprognoser. AtmosfÀrens rörelser sker i ett mer eller mindre kontinuerligt spektrum, frÄn hundratals kilometer ner till meterskalan under vilken all rörelse blir till vÀrme genom turbulens. De mindre skalorna, frÄn nÄgra tiotals kilometer och ner, svarar för atmosfÀrens anpassning till det lokala underlaget och till skillnader i detta, till exempel land-hav eller skog-Äkermark. De rörelser som uppstÄr pÄ grund av sÄdana skillnader Àr betydelsefulla för energibalansen vid jordytan och dÀrmed för klimatet, och studeras med en kombination av matematiska strömningsmodeller och fÀltstudier.

Hartmut TraunmĂŒller, auditiv fonetik
Hans forskning kretsar mest kring talet. Han intresserar sig för hur talarnas Ă„lder, kön, röststyrka, talhastighet, emotioner och andra ”paralingvistiska” och rumsliga faktorer Ă„terspeglas i talet och pĂ„ vilka grunder mĂ€nniskan som lyssnare utöver detta ocksĂ„ förmĂ„r uppfatta det som sĂ€gs. Intresset inbegriper ocksĂ„ sprĂ„kliga former med en utomsprĂ„klig motivering (viss prosodi, ljudhĂ€rmande ord, ljudsymbolik), som ofta Ă„terfinns i mĂ„nga sprĂ„k, vare sig de Ă€r beslĂ€ktade eller ej.

Benkt Wangler, data- och systemvetenskap
Hans forskning faller inom omrÄdet informationssystemteknik och berör dels de tidiga faserna av informationssystemutveckling, t.ex. verksamhetsmodellering eller hantering av krav pÄ informationssystem, och dels affÀrsprocessorienterad integration av gamla och nya system och dÀrtill kopplade möjligheter till tjÀnsteutveckling. Ett ytterligare
intresseomrÄde rör teknik för och anvÀndning av s.k. datalager.

.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: