Sergei Merkulov i matematik
Hans forskning handlar om ren matematik, med betoning på sådana delar av algebra och geometri som nyligen visat sig vara av stort intresse i teoretisk fysik, som till exempel spegelsymmetri.

Barbara Wohlfarth i kvartärgeologi
Hennes forskning rör rekonstruktion av naturliga klimatvariationer och miljöförändringar, baserat på multidisciplinära undersökningar av sjöavlagringar under de senaste 20 000 åren.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: