Jaunius Urbonavicius har funnit att frånvaron av dessa modifieringar i systemet för proteinsyntes får ett antal effekter. Dessa påverkar i sin tur både virulensen (hur sjukdomsalstrande viruset eller bakterien är) och metabolismen (ämnesomsättningen), i olika bakterier. Dessa upptäckter hjälper oss att förstå centrala livs- och virulensprocesser och kan hjälpa till att förstå vilka vilkor som påverkar hur en bakterie kan invadera sin mänskliga värd och orsaka sjukdomar. Förutom att dessa upptäckter ökar förståelsen för hur proteiner syntetiseras så kan de i förlängningen leda till nya behandlingsmetoder

Jaunius kommer från Litauen och har verkat i professor Glenn Björks grupp under hela sitt avhandlingsarbete.

Fredagen den 14 juni försvarar Jaunius Urbonavicius, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Influence of tRNA modification on translation, metabolism, and virulence in eubacteria”. Svensk titel: Påverkan av tRNA modifieringar på translation, metabolism och virulens i eubakterier.
Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssalen Major Groove, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Dan Andersson, Smittskyddsinstitutet, Stockholm, Sverige.

Jaunius Urbonavicius nås på:
Tel: 090-7856759
E-post: Jaunius.Urbonavicius@molbiol.umu.se